Peringatan Hari Lahir Rasulullah

Posted by FIENSO.com on 4:26:00 PM
Diadakan peringatan maulid agar selalu ingat dan meneladani Nabi kita. Sebagaimana firman Allaah SWT: “Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah, hari akhir dan bagi orang yang banyak mengingat Allah.” (Al-Ahzab: 21)Beliau telah mengubah suatu kaum atau umat di zamannya dalam jangka waktu kira-kira 23 tahun dari jahiliyyah menjadi beriman. Keimanan hendaknya senantiasa ditambah dan dipertebal melalui amalan-amalan yang baik. Di antaranya memperbanyak melakukan berbagai hal ibadah kepada Allah SWT.  images/fienso/samsuri1.jpg

Gejala adanya kemunduran iman yang sekarang adalah tampak adanya tidak perdulinya tethadap ayat-ayat Allah. Jangankan memperhatikan apalagi mengamalkanya.Alqur'an yang kita yakini sebagai petunjuk bagi orang yang beriman sekarang jarang kita baca, dipahami, dimengerti. Sementara koran tak pernah telat atau lupa kita baca.
Disarikan oleh Bpk Teguh SW, dari mimbar Jum'at', 18 Januari 2013
Reactions:
Categories: