Daftar Ketua DKM di Citra Indah

Posted by FIENSO.com on 7:22:00 AM
Anggota FMC: Daftar Ketua DKM di Citra Indah
1. Masjid Jami Al Ittihad Bkt Menteng. (Teguh S)
2. Masjid Aisyah Bkt Cempaka. (Agus Abdurrahman)
3. Masjid Al Muhajirin Bkt Hikau. (Habeiyb Muchsin)
4. Masjid At Taubah Bkt Alamanda (Bp Joko/Bp Bayu)
5. Masjid Al Barokah Bkt Akasia. (H Suhaimi)
6. Masjid Mudhi Ali Alsulthon Bkt Cemara.(Ust Sulaiman)
7. Masjid Huda Ibrahim Bkt Pinus. (Bp Zainal)
8. Masjid Al Arsy Bkt Mahoni. (Bp Agus)
9. Masjid Al Amanah Bkt Rasamala. (Bp Wahudin)
10. Mushollah  Abdan Syakuro Bkt Pinus.(Bp Handoko)
11. Masjid Al Itihad Bkt Agave. (Ust Luthfi)
12. Masjid Al Muhajirin Bkt Wijayakusuma. (Ust Riyanto)
13. Masjid Al Amin bkt Heliconia. (H.Untoro)
14, Masjid Abi Musa Al Anshari Bkt Cendana. (Ust Kholis)
15. Masjid Al Mujahidin Bkt Palem. (Bp Bambang)
16. Masjid Al Ikwan  Bkt Angsana (Bp.Faisal)
17. Masjid .... Bkt Aster. (Bp.
18. Masjid ....... Bkt Amarilis (Bp Nanang)
19. Masjid..........Graha  Kartika
Teguh S (Lombok-Cepos) Jkt
08567789372 PIN 292C0E1F


Reactions:
Categories: